Surat Arahan Kementerian Dalam Negeri

ppkkmlogo

Surat arahan ketua setiausaha kementerian dalam negeri bertarikh 29 Mei 2014 . . . → Read More: Surat Arahan Kementerian Dalam Negeri

Tender Perbadanan Harta Intelek Malaysia

ppkkmlogo

Tawaran Sebutharga Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api dan CIT daripada Perbadanan Harta Intelek Malaysia. . . . → Read More: Tender Perbadanan Harta Intelek Malaysia

Peringatan kedua pembaharuan lesen agensi persendirian bagi tahun 2014

ppkkmlogo

Peringatan kedua pembaharuan lesen agensi persendirian bagi tahun 2014 . . . → Read More: Peringatan kedua pembaharuan lesen agensi persendirian bagi tahun 2014

Permohonan Alamat E-Mel Ahli PPKKM

ppkkmlogo

Berkuatkuasa 1-10-2013, PPKKM akan berhubung dengan ahli-ahli menerusi e-mel. Sila isi dan lengkapkan borang yang dilampirkan dan kembalikan ke PPKKM . . . → Read More: Permohonan Alamat E-Mel Ahli PPKKM

Pembaharuan Lesen Agensi Persendirian 2014

ppkkmlogo

Pembaharuan Lesen Agensi Persendirian 1971 bagi tahun 2014 . . . → Read More: Pembaharuan Lesen Agensi Persendirian 2014