Iklan pemberitahuan kadar harga disyorkan oleh PPKKM bermula 1 Januari 2013

admin
Comments Off on Iklan pemberitahuan kadar harga disyorkan oleh PPKKM bermula 1 Januari 2013

Iklan pemberitahuan kadar harga disyorkan oleh PPKKM bermula 1 Januari 2013 (Disiarkan dalam akhbar NST, Berita Harian, Borneo Post dan Daily Express pada 3 Januari 2013)

cajbaru2013

Tags: caj, harga, kadar, tarif, tariff,