Iklan pemberitahuan kadar harga disyorkan oleh PPKKM bermula 1 Januari 2013

Iklan pemberitahuan kadar harga disyorkan oleh PPKKM bermula 1 Januari 2013 (Disiarkan dalam akhbar NST, Berita Harian, Borneo Post dan Daily Express pada 3 Januari 2013)

cajbaru2013